na


Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
71.4%
Số hồ sơ xử lý: 5
Trước & đúng hạn: 5
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM CHÍNH - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Trần Văn Xuyến - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương 

Điện thoại: 0824666188

Email: 

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 6
Tất cả: 8,128