naLiên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 259
Trước & đúng hạn: 259
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 23:12:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NAM CHÍNH - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Trần Văn Xuyến - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương 

Điện thoại: 0824666188

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 27
Tất cả: 51,129